Temel Terimler

Aromantik topluluğunda her gün kullanılan terimler

 

Romantik Oryantasyon

Bir kimsenin süregelmiş romantik eğilimini ya da herhangi bir romantik eğilimin yokluğunu ifade eden terim.


Aromantik (aro)

  1. Genel olarak az veya hiç romantik çekim hisseden kişileri tanımlayan terimdir, aro olarak kısaltılabilir.

    Aynı zamanda, romantizmi itici bulma veya romantik ilişkileri ilgi çekici bulmama gibi sebeplerden ötürü, toplumun normal karşıladığı romantizm deneyiminin dışında hisseden kişileri de tanımlar.

  2. Hiç romantik çekim hissetmeyen kişiler tarafından sıklıkla spesifik bir kimlik terimi olarak kullanılır.

Bayrak

Ayrıca Bakınız: SSS [ENG]


Aromantik spektrum (arospek, aro)

  1. Tüm aromantik oryantasyonlar için kullanılan bir şemsiye terimidir. Hiç romantik çekim hissetmeme ile normların dışında romantik çekim hissetme veya normların dışında romantik deneyimler yaşama arasındaki farklılıkları da kapsayan bir terimdir. Arospek olarak kısaltılabilir.

  2. Arospek terimi, koşullu, türbülanslı veya normalin dışında romantik çekim hisseden fakat bunu daha derinlemesine tanımlamak istemeyen kişiler tarafından da, kendilerini tanımlamak için spesifik bir kimlik terimi olarak da kullanılabilir.


Aromantisizm

Aromantik teriminin isim hali.


Aloromantik

Romantik çekim hisseden veya aromantik spektrumunda bulunmayan kişileri tanımlayan terimdir.

Terimi yaygınlaştıran kişi: Queenie


Aloseksüel

Cinsel çekim hisseden veya aseksüel spektrumunda bulunmayan kişileri tanımlayan terimdir.

Terim mucidi: Hezekiah


Aseksüel (ace)

Genel olarak az veya hiç cinsel çekim hisseden kişileri tanımlayan terimdir, ace olarak kısaltılabilir.

Aynı zamanda, cinselliği itici bulma veya cinselliği ilgi çekici bulmama gibi sebeplerden ötürü, toplumun normal karşıladığı cinsellik deneyiminin dışında hisseden kişileri de tanımlar.

Aseksüeller için kullanılan bir başka şemsiye terimi de aseksüel spektrumdur (acespek), aromantik spektrum terimine benzer şekilde, aseksüeller için kullanılabilir.


Alo aro (alo/aro, aro/alo)

Aloseksüel aromantik teriminin kısaltılmışı, aloseksüel ve aromantik olan kişilerin kendilerini tanımlamak için kullandığı bir terim.


Aroace (aro/ace)

Aromantik aseksüel teriminin kısaltılmışı, aromantik ve aseksüel olan kişilerin kendilerini tanımlamak için kullandığı bir terim.

Bayrak Çeşitleri


A spektrum (a-spek)

  1. Koşullu olan veya hiç olmayan romantik ve/veya cinsel çekimi - aromantik ve aseksüel spektrum - tanımlayan şemsiye terimidir, a-spek olarak kısaltılabilir.

  2. A-spek, romantik ve/veya cinsel çekimini koşullu veya hiç olarak ayırmayan kişilerin kendilerini tanımlamak için kullandığı spesifik bir kimlik terimi olarak da kullanılabilir.

Terim mucidi: Whes, Strategicgoat, Warriorsdebt

Bayrak Çeşitleri


Amatonormativite

Herkesin özel, romantik ve uzun vadeli çiftli ilişkilerde daha mutlu olacağını ve herkesin bu gibi ilişkileri aradığını öne süren, toplum tarafından kabul görmüş olan yargı.

Terim mucidi: Filozof ve profesör Elizabeth Brake


Arofobi

Aromantik kişilere karşı nefret veya önyargı.


Kuirplatonik İlişki (KPİ)

Kültürlerde kabul görmüş arkadaşlık ilişkisinin ötesine geçen, romantizm içermeyen ciddi ilişki. Partnerler arasındaki samimiyet ve/veya davranış seviyesi genellikle toplumun kabul gördüğü geleneksel standartların dışındadır. Bazı KPİ’ler, seks veya genellikle romantik olarak görülen bazı davranışları içerebilir. Pratikte her kuirplatonik ilişki birbirinden farklıdır. Kuirplatonik ilişki KPİ olarak, kuirplatonik partnerler de KPP olarak kısaltılabilir. İngilizcede KPP yaygınca kullanılan için bir başka tabir de zucchini’dir.

Terim mucidi: Meloukhia ve Kaz

Faydalı bir kaynak [ENG]


Ayrık Çekim Modeli (AÇM)

Bazı aromantikler, yaşadıkları farklı karakteristikli çekim deneyimlerini ayrı tutmak için AÇM’yi kullanırlar, bu şekilde bu farklı karakteristiklere sahip olan deneyimleri kavramsallaştırabilirler. Kendini tanımlamak için AÇM’yi kullanan bir kişi, birbirinden farklı özelliklere sahip çekim deneyimleri yaşayabilir ve her birini ayrıca tanımlamak isteyebilirler. Herkesin deneyimlerini kapsayan bir model değildir ve tarihinde bazı görüş ayrılıkları da yaşanmıştır.