Basistermen

Alledaagse termen die gebruikt worden in de aromantische gemeenschap

 

Romantische oriëntatie

Een label dat het gebruikelijke patroon van iemands romantische aantrekkingskracht beschrijft, of de afwezigheid daarvan


Aromantisch

  1. Beschrijft iemand die weinig tot geen romantische aantrekkingskracht ervaart, afgekort naar aro.
    Het beschrijft ook iemand wiens ervaring van romantiek niet overeenkomt met normatieve maatschappelijke verwachtingen, onder andere mensen die afkeer jegens romantiek voelen, of mensen die niet geïnteresseerd zijn in romantische relaties.

  2. Gebruikt als een term voor de specifieke identiteit van mensen die geen romantische aantrekkingskracht ervaren.

Vlag

Zie ook: FAQ [ENG]


Het aromantische spectrum (arospec, aro)

  1. Een overkoepelende term voor alle aromantische oriëntaties, welke de diversiteit van de term ‘aromantisch’ benadrukt. Van de afwezigheid van romantische aantrekkingskracht, tot niet-normatieve romantische aantrekkingskracht of ervaringen met romantiek. Afgekort naar arospec.

  2. Arospec wordt gebruikt als een specifieke identiteit term voor iemand wiens romantische aantrekkingskracht afhankelijk is van omstandigheden, niet altijd aanwezig is of op een andere manier niet normatief, zonder een meer specifieke term te geven.


Aromanticisme

De zelfstandig naamwoord vorm van aromantisch.


Alloromantisch

Beschrijft een persoon die romantische aantrekkingskracht ervaart of die niet op het aromantisch spectrum zit.

Gepopulariseerd door: Queenie


Alloseksueel

Beschrijft een persoon die sexuele aantrekkingskracht ervaart, of die niet op het aseksuele spectrum zit.

Bedacht door: Hezekiah


Aseksueel

Beschrijft iemand die weinig tot geen seksuele aantrekkingskracht ervaar, afgekort naar ace.
Het beschrijft ook mensen wiens ervaringen met seks losstaan van normatieve maatschappelijke verwachten, doordat ze afkeer voelen van of niet geïnteresseerd zijn in seks.
Een andere veelgebruikte overkoepelende term voor aseksualiteit is het aseksuele spectrum (acespec). Deze term is analoog aan ‘aromantisch spectrum’, maar dan voor seksuele aantrekkingskracht.


Allo aro (allo/aro, aro/allo)

Een afkorting voor alloseksuele aromantische mensen. Een term die mensen die alloseksueel en aromantisch gebruiken om zichzelf te beschrijven.


Aroace (aro/ace)

Een afkorting van aromantisch aseksueel. Een term die mensen die aromantisch en aseksueel zijn gebruiken om zichzelf te beschrijven.

Variaties van de vlag


A spectrum (a-spec)

  1. Een overkoepelende term voor oriëntaties gebaseerd op voorwaardelijke of geen romantische en/of seksuele aantrekkingskracht. Dus het aromantische en aseksuele spectrum. Afgekort naar a-spec.

  2. A-spec wordt ook gebruikt als een specifieke identiteit voor iemand die geen onderscheid maakt tussen hun ervaringen van de voorwaardelijke of afwezige aantrekkingskracht van beide typen.

Bedacht door: Whes, Strategicgoat en Warriorsdebt

Variaties van de vlag


Liefdesnormativiteit

De wijdverspreide aanname dat iedereen beter af is in een een exclusieve, romantische, langdurige relatie, en dat iedereen op zoek is naar zo’n relatie.

Bedacht door: Filosoof en professor Elizabeth Brake


Aromisia / Arofobie

De afkeer tegen of vooroordelen tegen aromantische mensen. Aromisia is een alternatieve term voor arofobie, omdat de term ‘arofobie’ soms verkeerd gebruikt wordt als een synoniem voor een diagnosticeerbare fobie of angst.


Queerplatonische (quasiplatonische) Relatie (QPR)

Een toegewijde, niet-romantische relatie die verder gaat dan de subjective culturele normen voor een vriendschap. Het niveau van intimiteit en/of het gedrag tussen de betrokken partners past vaak niet in de conventionele standaards zoals deze bepaald zijn door de maatschappij. Sommige QPRs kunnen seksuele relaties omvatten, zowel als elementen die in het algemeen als worden romantisch worden beschouwd. In de praktijk is elke queerplatonische relatie anders. Afgekort naar QPR, en queerplatonische (quasiplatonische) partner naar QPP. Een ander veelvoorkomend woord voor QPP was vroeger zucchini (courgette).

Bedacht door: Melhoukhia en Kaz

Een nuttige bron [ENG]


Opgesplitste Aantrekkingskracht Model

Sommige aromantische mensen gebruiken het Opgesplitste Aantrekkingskracht Model om onderscheid te maken tussen ervaringen van aantrekkingskracht gebaseerd op bepaalde eigenschappen, waarbij deze worden gekarakteriseerd als verschillende types aantrekkingskracht. Een persoon die dit model gebruikt om zichzelf te beschrijven kan verschillende types aantrekkingskracht als gescheiden ervaren en de types aantrekkingskracht apart labelen. Het is niet een model dat ieders ervaringen omvat, en er zijn meningsverschillen over de geschiedenis van dit model.