Podstawowa terminologia

Podstawowe zwroty używane w aromantycznych społecznościach

 

Orientacja romantyczna

Określenie opisujące typowy dla osoby wzór pociągu romantycznego do innych, w tym brak pociągu.


Osoba aromantyczna (aro)

  1. Najczęściej jest to osoba, która nie odczuwa lub odczuwa niewiele pociągu romantycznego, skracane jako “aro”. Jest to też określenie osoby, która doświadcza romantyczności w sposób odmienny od normatywnych oczekiwań w społeczeństwie np. poprzez doświadczanie awersji do romantyczności lub przez brak zainteresowania związkami romantycznymi.

  2. Często używane jako opis tożsamości przez osoby nie odczuwające pociągu romantycznego.

Flaga

Zobacz też: FAQ [angielski]


Spektrum aromantyczności

  1. Termin obejmujący wszystkie orientacje aromantyczne, podkreślając ich różnorodność od braku pociągu romantycznego po nienormatywny pociąg romantyczny lub odczuwanie romantyczności. Po angielsku skracany jako “arospec”.

  2. Arospec jest też używane jako opis tożsamości przez osoby odczuwające warunkowy, niestabilny lub w inny sposób nienormatywny pociąg romantyczny.


Aromantyczność

Rzeczownik opisujący bycie osobą aromantyczną.


Osoba alloromantyczna

Osoba, która odczuwa pociąg romantyczny lub nie jest na spektrum aromantyczności.

Upowszechnione przez: Queenie


Osoba alloseksualna

Osoba, która odczuwa pociąg seksualny lub nie jest na spektrum aseksualności.

Utworzone przez: Hezekiah


Osoba aseksualna (as)

Najczęściej jest to osoba, która nie odczuwa lub odczuwa niewiele pociągu seksualnego, skracane jako “as”. Jest to też określenie osoby, która doświadcza seksualności w sposób odmienny od normatywnych oczekiwań w społeczeństwie, np. przez doświadczanie awersji do zachowań seksualnych lub brak zainteresowania zachowaniami seksualnymi. 

Terminem zbiorczym na różne przejawy aseksualności jest spektrum aseksualności (acespec), analogicznie do spektrum aromantyczności, tylko dla pociągu seksualnego.


Osoba allo aro (allo/aro, aro/allo)

Skrót od “alloseksualna aromantyczna”, zwrot, którego używają osoby alloseksualne i aromantyczne do opisania siebie.


Osoba aroace (aro/ace)

Skrót od “aseksualna aromantyczna”, zwrot, którego używają osoby aseksualne i aromantyczne do opisania siebie.

Warianty flagi


Spektrum A

  1. Termin obejmujący wszystkie orientacje opisujące brak lub warunkowy pociąg romantyczny i/lub seksualny, tj. termin obejmujący spektra aromantyczności i aseksualności. Po angielsku skracany do a-spec.

  2. A-spec jest też używane jako opis tożsamości przez osoby odczuwające warunkowy, niestabilny lub w inny sposób nienormatywny pociąg, ale nieróżnicujące jego typu.

Utworzone przez: Whes i Strategicgoat i Warriorsdebt

Warianty flagi


Amatonormatywność

Rozpowszechnione założenie, zgodnie z którym wszystkie osoby są najbardziej spełnione w stałej, romantycznej parze na wyłączność i zgodnie z którym wszystkie osoby poszukują takiego związku.

Utworzone przez: Filozofka i profesorka Elizabeth Brake


Aromizja / Arofobia

Wrogość lub uprzedzenie do osób aromatycznych. Aromizja jest terminem alternatywnym dla arofobii, ponieważ ta druga czasami jest mylona z fobią jako jednostką medyczną.


Związek queerplatoniczny (QPR)

Związek, który nie jest romantyczny i przekracza ubiektywne, dla osób zaangażowanych w niego, normy kulturowe dla przyjaźni. Stopień bliskości i/lub zachowania między partnerami często nie pasują do konwencji przyjaźni. Niektóre związki są seksualne lub zawierają elementy, które są zazwyczaj uznawane za romantyczne. W praktyce każdy taki związek wygląda inaczej. 

Skracane po angielsku jako “QPR”, a partner queerplatoniczny jako “QPP”. Częstym określeniem na partnera queerplatonicznego było też “cukinia”.

Utworzone przez: Meloukhia i Kaz

Pomocne źródło [angielski]


Model podzielonych pociągów

Niektóre osoby aromantyczne używają modelu podzielonych pociągów, żeby rozróżnić doświadczenie odczuwania pociągu zależnie od jego charakteru i ująć je jako różne typy pociągu. Osoba używająca modelu podzielonych pociągów do opisania swojego doświadczenia może odczuwać różne typy pociągu jako odrębne i podjąć decyzję o nazwaniu ich jako część swojej orientacji. Ten model nie może być użyty do opisania doświadczenia wszystkich osób, istnieją też różne stanowiska co do jego genezy.